Rewolucja w eksporcie do Wielkiej Brytanii: TRACES, nowe wymogi i certyfikaty dla towarów pochodzenia zwierzęcego  średniego i wysokiego ryzyka

Decyzja Wielkiej Brytanii o opuszczeniu Unii Europejskiej nadal pozostaje gorącym tematem, wywołując skrajne emocje po obu stronach. Skutki BREXITu są odczuwane na różnych płaszczyznach, zwłaszcza w handlu, gdzie obowiązek odpraw importowych i eksportowych stał się codziennością. W najbliższym czasie zmiany dotkną produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Przedsiębiorcy eksportujący te towary  do  Wysp Brytyjskich muszą być przygotowani na nowe wymagania.

Od 31 stycznia br. eksporterzy będą zobligowani do dostarczenia świadectwa zdrowia dla produktów pochodzenia zwierzęcego średniego i wysokiego ryzyka. To ważny krok
w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego na rynkach międzynarodowych.

Kluczowym elementem w tym procesie jest dokładna klasyfikacja produktów do odpowiednich kategorii ryzyka.

Przykłady produktów pochodzenia zwierzęcego znajdujących się w danych kategoriach ryzyka:

  • Wysokie ryzyko – żywe zwierzęta
  • Średnie ryzyko – mięso wołowe, mleko niepoddane obróbce takiej jak np. pasteryzacja
  • Niskie ryzyko – miód, mleko UHT

W obliczu tych zmian, ważne jest, aby przedsiębiorcy skrupulatnie przeanalizowali swoje produkty i dostosowali się do nowych wymogów. Poprawna klasyfikacja produktów to kluczowy krok w zapewnieniu zgodności z przepisami oraz utrzymaniu dostępu do międzynarodowych rynków. Dla wielu firm może to oznaczać potrzebę dostosowania procedur, ale również szansę na zbudowanie zaufania klientów do jakości oferowanych produktów.

Eksportowe Świadectwo Zdrowia (EHC) to niezbędny dokument potwierdzający, że przewożony towar spełnia rygorystyczne standardy bezpieczeństwa danego kraju. Certyfikat ten jest wymagany do transportu żywych zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego wysyłanych z Unii Europejskiej do krajów trzecich. Najbliższe zmiany po stronie Wielkiej Brytanii zakładają, że eksportowe świadectwo zdrowia będzie kolejnym dokumentem wymaganym do odprawy celnej wielu towarów spożywczych wysyłanych z Unii Europejskiej.

Ważne aspekty eksportowego świadectwa zdrowia:

  • Gwarancja bezpieczeństwa dla konsumentów: EHC stanowi potwierdzenie, że eksportowany towar przeszedł szczegółowe kontrole i testy, zapewniając, że jest bezpieczny dla konsumentów. Ten dokument pełni istotną rolę w ochronie zdrowia i dobrostanu społeczeństw na całym świecie.
  • Zgodność z lokalnymi standardami: Certyfikat ten potwierdza, że produkt spełnia wszystkie wymogi i standardy obowiązujące w kraju docelowym. Dzięki temu możliwe jest przekroczenie granic bez obaw o ewentualne komplikacje prawne, co ułatwia płynność międzynarodowego handlu.
  • Ochrona zdrowia publicznego: EHC umożliwia skuteczne monitorowanie wprowadzanych na rynek produktów spożywczych. Jest kluczowym narzędziem w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się chorób poprzez ścisłe kontrolowanie jakości i zdrowotności produktów.

TRACES jest systemem informatycznym służącym do kontroli i powiadamiania
o przemieszczeniach zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego, a także towarów pochodzenia roślinnego, przez terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.

Wprowadzona w 2005 roku platforma obecnie jest używana w 90 krajach przez ponad 55 000 zarejestrowanych użytkowników.

System TRACES jest obowiązkowy dla wszystkich podmiotów, które zajmują się importem lub eksportem towarów objętych jego zakresem ponieważ jest łącznikiem pomiędzy tymi podmiotami a właściwymi organami administracji rządowej. Co więcej, dzięki wspomnianemu systemowi możliwy jest elektroniczny obieg dokumentów. W pytaniach i odpowiedziach Komisji Europejskiej do GB potwierdzono, że Polska certyfikuje świadectwa przez TRACES.

Traces stanowi istotne narzędzie w zakresie zapewniania bezpieczeństwa żywności oraz ochrony zdrowia publicznego w ramach Unii Europejskiej. Dzięki tej platformie, organy administracji państw członkowskich mają możliwość monitorowania ruchu żywych zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego i towarów roślinnych, a w razie potrzeby podejmowania działań mających na celu zapobieżenie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych lub innych zagrożeń dla zdrowia publicznego.

Najnowsze

Czym jest certyfikat AEO? 

Czym jest certyfikat AEO? 

Skrót AEO pochodzi od angielskiej nazwy "Authorised Economic Operator", który oznacza upoważnionego przedsiębiorcę. Status upoważnionego...

Ważne

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

Status odprawy możesz sprawdzić przez 24h

W sprawie oferty zadzwoń 

Czym jest certyfikat AEO? 

Czym jest certyfikat AEO? 

Skrót AEO pochodzi od angielskiej nazwy "Authorised Economic Operator", który oznacza upoważnionego przedsiębiorcę. Status upoważnionego przedsiębiorcy AEO wydawany jest na wniosek przedsiębiorcy złożony do organu celnego. Jest on respektowany przez organy celne w...

czytaj dalej
Numer EORI – jak go uzyskać?

Numer EORI – jak go uzyskać?

Czym jest numer EORI i dlaczego jest ważny w przypadku odprawy celnej? EORI - Economic Operators' Registration and Identification, tłumacząc - jest to numer Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Nadany numer EORI musi obowiązkowo...

czytaj dalej
Agencja Celna działająca 24/7

Agencja Celna działająca 24/7

Pełna Obsługa Celna to szereg udogodnień, który polega na dokonaniu odprawy celnej na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub kraju trzeciego. Jest to np. brak konieczności kontaktu z kilkoma agencjami, w różnych językach, konieczności przesyłania dokumentów między różnymi agencjami na całym świecie lub martwieniem się o przejście kontroli granicznej.

czytaj dalej