Intrastat

INTRASTAT – Obowiązkowe zgłoszenia statystyczne

Jeżeli Twoja firma przekroczyła określone w ustawie progi, dotyczące obrotu z innymi krajami Unii Europejskiej – to w zgodnie z przepisami prawa celnego jest zobowiązana do przekazywania zgłoszeń INTRASTAT.

Co to jest INTRASTAT?

Wejście Polski do UE oznaczało zniesienie granic celnych z innymi krajami Unii Europejskiej. W związku z tym, aby urzędy nie zostały pozbawione informacji na temat towarów przekraczających granice wewnętrzne Unii Europejskiej, wprowadzony został obowiązek przekazywania informacji statystycznych w postaci deklaracji INTRASTAT-Wywóz i INTRASTAT-Przywóz.

INTRASTAT jest to system, zbierania danych, mający zastosowanie do dostarczenia informacji statystycznych, które dotyczą wywozu i przywozu towarów w ramach UE nie podlegających zgłoszeniom celnym.

Kto podlega obowiązkowi sprawozdawczemu?

Obowiązek zgłoszenia INTRASTAT nie jest powszechny dla wszystkich przedsiębiorców, którzy przeprowadzają transakcja wewnątrzwspólnotowe. Zgodnie z przepisami podmiot jest zobowiązany do wypełniania zgłoszeń INTRASTAT, jeżeli:

 • Wartość przywozów lub wywozów towarów, które dokonane zostały przez ten podmiot w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy przekroczyła wartość, która została określona odpowiednio dla ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie,
 • Wartość przywozów lub wywozów towarów, które dokonane zostały przez ten podmiot przekroczyła w danym roku sprawozdawczym wartość określoną dla ustalonego na dany rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie. Podmiot w takim przypadku jest zobowiązany do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT za okres sprawozdawczy, w którym wartość dokonywanych przywozów lub wywozów towarów przekroczyła wartość, która została określona dla odpowiedniego statystycznego progu podstawowego.

Wartości progów statystycznych obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.

Progi podstawowe

 • próg podstawowy w przywozie: 5 000 000 zł
 • próg podstawowy w wywozie 2 700 000 zł

Progi szczegółowe

 • próg szczegółowy w przywozie: 80 000 000 zł
 • Próg szczegółowy w wywozie: 128 000 000 zł

Progi te ogłaszane są co roku przez Departament Handlu i Usług po uzyskaniu akceptacji Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Jeżeli w swoich codziennych działaniach spotykasz się z podobnymi problemami, zostaw swój numer telefonu, a my oddzwonimy i sprawdzimy jak możemy Ci pomóc.

W jakim przypadku dokonywania zgłoszenia podmiot nie ma obowiązku wypełniania wszystkich pól ?

Jeżeli podmiot osiąga obroty w wysokościach, które zawierają się pomiędzy wysokością progu podstawowego i szczegółowego, to zwolniony on jest z wypełniania następujących pól:

 • 7 – Łączna wartość statystyczna w PLN
 • 12 – Kod warunków dostawy

 • 15 – Kod rodzaju transportu

 • 20 – Wartość statystyczna w PLN

Od powyższego występują pewne odstępstwa, w przypadku gdy w zgłoszeniu pojawia się towar podlegający uszlachetnianiu czynnemu lub biernemu. Wtedy podmiot jest zobowiązany do wypełnienia pola 20 – „Wartość statystyczna w PLN” i 7 – „Łączna wartość statystyczna w PLN” nawet w przypadku, gdy wartość jego przywozów/wywozów nie przekracza wartości progu szczegółowego.

Kiedy złożyć zgłoszenie INTRASTAT?

Deklaracje INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy należy złożyć nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym. Jeżeli 10 dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub niedzielę – to termin zgłoszenia upływa pierwszego dnia roboczego następującego po takim dniu.

Gdzie złożyć deklarację INTRASTAT?

Podmiot spełniający opisywane wyżej wymagania i progi jest zobowiązany złożyć zgłoszenie INTRASTAT do Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie (www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl).

Zgłoszenie INTRASTAT wysyłane jest za pomocą portalu PUESC w formie elektronicznej, jako plik XML. (www.puesc.gov.pl/uslugi/zloz-zgloszenie-intrastat)

Jakie informacje muszą być zawarte w zgłoszeniach INTRASTAT?

Wypełnianie deklaracji INTRASTAT może być skomplikowanym i długim procesem.

Jeżeli w swoich codziennych działaniach spotykasz się z podobnymi problemami, zostaw swój numer telefonu, a my oddzwonimy i sprawdzimy jak możemy Ci pomóc.

Aby wypełnić deklaracje INTRASTAT przygotuj następujące dane:

 • Informacja o okresie sprawozdawczym,
 • Rodzaj deklaracji
 • Kod jednostki
 • Odbiorca lub Nadawca
 • Łączna wartość fakturowa w PLN
 • Łączna liczba pozycji
 • Numer pozycji
 • Opis towaru
 • Kod kraju wysyłki lub kod kraju przeznaczenia
 • Kod rodzaju transakcji
 • Kod towaru
 • Kod kraju pochodzenia
 • Masa netto
 • Ilość towaru w uzupełniającej jednostce miary
 • Wartość fakturowa
 • Numer VAT kontrahenta.

Jak łatwo zauważyć prawidłowe wypełnienie deklaracji INTRASTAT we własnym zakresie może sprawiać kłopoty. Nasza agencja skutecznie pomoże Ci przejść przez formalności i wysłać deklaracje.

Jeżeli w swoich codziennych działaniach spotykasz się z podobnymi problemami, zostaw swój numer telefonu, a my oddzwonimy i sprawdzimy jak możemy Ci pomóc.

Często zadawane pytania

Co to jest numer MRN?

Indywidualny numer, który jest potwierdzeniem wykonania zgłoszenia celnego wywozowego.

Co to jest tranzyt?

Procedura celna, która pozwala nam na przejazd przez kraje Unii Europejskiej bez konieczności wykonywania odprawy celnej w każdym unijnym Państwie.

Co to jest ATR?

Świadectwo pochodzenia potrzebne by wwozić towar na teren Turcji.

Co to jest EUR1

Świadectwo pochodzenia potrzebne do wywozu towarów na tereny pozaunijne, które podpisały z Polską umowę handlową tzw. preferencyjne pochodzenie
Lista w załączniku: https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/international-affairs/origin-goods/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list_pl

Ile trwa odprawa celna?

Jeśli otrzymamy komplet dokumentów z 1-dniowym wyprzedzeniem czas odprawy to 30 min-1h.

Najnowsze

Czym jest certyfikat AEO? 

Czym jest certyfikat AEO? 

Skrót AEO pochodzi od angielskiej nazwy "Authorised Economic Operator", który oznacza upoważnionego przedsiębiorcę. Status upoważnionego...

Ważne