Import

Import – Agencja Celna

Jako Agencja Celna pomagamy polskim firmom sprowadzającym towary spoza Unii Europejskiej – ograniczać koszty i poprawiać bezpieczeństwo działalności.

Przywóz towarów do Polski – jak rozpocząć współpracę z Agencją Celną WEGA?

W pierwszej kolejności nasz Agent Celny, podczas krótkiej rozmowy, dokładnie zweryfikuje jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla Twojej firmy.

Import, tak jak i każda inna odprawa celna, musi rozpocząć się od upoważnienia agencji celnej do reprezentacji przed urzędem. Upoważnienie musi być podpisane przez stronę zgodnie z KRS. Tutaj znajdziesz wzory upoważnienia bezpośredniego i pośredniego.

Po kontakcie z naszym agentem klient uzyskuje listę dokumentów, które należy przygotować. Najczęściej obowiązuje list przewozowy i faktura wraz z tłumaczeniem.

Skorzystaj z naszego doświadczenia i profesjonalizmu, aby zminimalizować koszty i zwiększyć efektywność. Skontaktuj się z nami już dziś, aby rozpocząć współpracę! Zadzwoń pod numer: +48570300909 lub zostaw nam swój numer telefonu oraz email, a my skontaktujemy się z Tobą.

Jak Agnecja Celna WEGA pomaga klientom w imporcie?

Dzięki naszym usługom, przywóz towarów z krajów spoza Unii Europejskiej jest prosty i bezpieczny.

Zanim rozpocznie się import – Klient jest poinformowany o wszelkich wymaganiach jakie musi spełnić przed sprowadzeniem towaru. Dla bezpieczeństwa obrotu klienta – zajmujemy się taryfikacją towaru. Oferujemy zarówno odprawy w procedurach uproszczonych jak i standardowych w zależności od potrzeb klienta.

Zarówno cło, jak i podatek od towarów i usług, w przypadku procedur standardowych należy uiścić w momencie, gdy towary są poddawane odprawie celnej. Jednak przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań, jak np. procedura 33a lub skład celny, możemy rozliczyć VAT w ramach deklaracji, lub zabezpieczać cło gwarancją agencji celnej.

Import towarów – co to jest import?

Import do Polski  – to  zakup towarów / usług spoza krajów Unii Europejskiej  (np. Stany Zjednoczone, Chiny) w celu wykorzystania ich na runku polskim (krajowym).   Towary takie podlegają  przepisom prawa podatkowego w Polsce i muszą zostać oclone.

Formalności przy imporcie mogą być dla niektórych firm bardzo skomplikowane. Firmy boją się potencjalnych kar lub nawet kontaktu z urzędami celnymi i skarbowymi. Dlatego korzystanie z usług Agencji Celnej takiej jak WEGA, której podstawowym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu klienta, pozwala na uniknięcie ryzyka związanego z nieprawidłowym zgłoszeniem celnym towaru lub rozliczeniem podatku VAT.

Import – kiedy należy dokonać odprawy celnej?

Odprawa celna jest konieczna w przypadku każdego importu towarów z terytorium państw spoza UE czyli tzw. państwa trzeciego . Importer jest zobowiązany zgłosić do urzędu celnego jaki towar jest przedmiotem importu, z jakiego kraju został sprowadzony oraz jest zobowiązany do naliczenia i opłacenia cła i podatku od towarów i usług zanim towar będzie dopuszczony do obrotu na rynku krajowym.

Import towarów  podlega zatem procedurom – uproszczonej lub normalnej (ogólnej). Przy procedurze uproszczonej, podatnik musi wykazać VAT zarówno po stronie zakupu i sprzedaży, natomiast przy procedurze ogólnej, podatnik zobowiązany jest do wpłacenia VAT bezpośrednio do urzędu celnego lub firmy dokonującej odprawy.

Firma importująca towary do Polski otrzymuje poza fakturą, także  dokumenty celne (SAD lub PZC) :

  • SAD – jeżeli zgłoszenie celne składane jest w formie papierowej.
  • Poświadczone Zgłoszenie Celne (PZC) – jeśli zgłoszenie celne dokonywane jest w formie elektronicznej. Za moment otrzymania dokumentu PZC uznaje się moment jego pobrania ze strony organu celnego.

    Zakup towarów za granicą – czego boją się importerzy?

Import towarów z krajów trzecich oznacza konieczność wypełnienia szeregu formalności. Proces ten wydaje się być bardziej skomplikowany niż zakup wewnątrzwspólnotowy. Import, tak jak każda interakcja z organami państwowymi, dla przedsiębiorcy może powodować wiele stresu, a w przypadku błędnie wypełnionej dokumentacji, może wiązać się z wieloma przykrymi konsekwencjami. W przeciwieństwie do eksportu towarów, import najczęściej powoduje powstanie zobowiązania wobec Skarbu Państwa. Z doświadczeń naszej Agencji wynika, że firmy mają najczęściej problemy z:

  • odpowiednią taryfikacją towarów,
  • ustaleniem Incoterms,
  • prawidłowym naliczeniem wysokości cła,
  • prawidłowym rozliczeniem podatku VAT,
  • koniecznością zapłaty wysokich danin publicznych zanim towar zostanie przekazany do produkcji, lub dojdzie do sprzedaży towarów do klientów w Polsce lub do innych krajów,
  • uzyskaniem wszystkich wymaganych do wprowadzenia na rynek wspólnotowy dokumentów, w szczególności weterynaryjnych czy fitosanitarnych, w szczególności związanych z importem żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego.

Skorzystaj z naszego doświadczenia i profesjonalizmu, aby zminimalizować koszty i zwiększyć efektywność. Skontaktuj się z nami już dziś, aby rozpocząć współpracę! Zadzwoń pod numer: +48570300909 lub zostaw nam swój numer telefonu oraz email, a my skontaktujemy się z Tobą.

Jaki jest koszt odprawy celnej importowej ?

Odprawa celna dotycząca importu to najczęściej stosunkowo niski koszt w udziale zarówno kosztów całego transportu jak i ceny nabycia.

W przypadku importu, za który klient od razu opłaca wszelkie należności celno-skarbowe (odprawa nie zawiera wielu pozycji) jest to koszt około 300 zł.

Wraz ze wzrostem ilości pozycji na odprawie lub gdy import wymaga zaangażowania gwarancji celnych po stronie agencji celnej lub innych procedur uproszczonych – koszt ten może wzrosnąć i jest zależny od powyższych czynników.

Skorzystaj z naszego doświadczenia i profesjonalizmu, aby zminimalizować koszty i zwiększyć efektywność. Skontaktuj się z nami już dziś, aby rozpocząć współpracę! Zadzwoń pod numer: +48570300909 lub zostaw nam swój numer telefonu oraz email, a my skontaktujemy się z Tobą.

Zalety i wady importu towarów w ramach Unii Europejskiej

Podstawowymi zaletami importu towarów jest najczęściej ich cena. Firmy, poprzez import, mogą oszczędzić bardzo wiele, jednocześnie nie rezygnując z jakości dostępnej w Unii Europejskiej, a to wszystko ze względu na wzrost konkurencji i fakt, że przedsiębiorstwa np. z Chin, osiągnęły, a często obecnie nawet przewyższają poziom technologiczny zachodnich konkurentów. Taki rozwój sprawił także, że produkty firm, w szczególności z Azji są zdecydowanie bardziej zaawansowane technologicznie niż te, dostępne na zachodzie.

Kolejną zaletą handlu międzynarodowego, jest, wbrew pozorom, pozytywny wpływ na płynność finansową. Zarówno cło, jak i podatek od towarów i usług, w przypadku procedur standardowych należy uiścić w momencie, gdy towary są poddawane odprawie celnej. Jednak przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań, jak np. procedura 33a lub skład celny, możemy rozliczyć VAT w ramach deklaracji, lub zabezpieczać cło gwarancją agencji celnej.

Wymiana handlowa z firmami produkującymi poza granicami Polski ma też pozytywny wpływ na bezpieczeństwo biznesu. Zarówno wojna w Ukrainie, pandemia, zerwane łańcuchy dostaw czy kryzys półprzewodników, pokazały, że rozproszenie i dywersyfikacja partnerów biznesowych może mieć kluczowe znaczenie dla powodzenia każdego przedsięwzięcia.

Często zadawane pytania

Co to jest ATR?

Świadectwo pochodzenia potrzebne, by importować produkty z Turcji.

Co to jest EUR1?

Świadectwo pochodzenia potrzebne do importu towarów z terenów spoza krajów unijnych, które podpisały z Polska umowę handlową tzw. preferencyjne pochodzenie.

Lista w załączniku: https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/international-affairs/origin-goods/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list_pl

Czy muszę płacić cło i VAT od razu przy imporcie?

Należności celne można odroczyć do 30 dni, takie pozwolenie wydaje organ celny i jest wydawane na postawie zabezpieczenia długu celnego.

Ile trwa odprawa celna?

Jeśli otrzymamy komplet dokumentów z 1-dniowym wyprzedzeniem czas odprawy to 30 min-1h.

Od jakiej kwoty/ wartości towaru trzeba płacić cło?

Towar o wartości powyżej 150 euro podlega ocleniu.

W jakich Państwach Agencja Celna Wega A oferuje międzynarodowe odprawy celne?

Wielka Brytania, Szwajcaria i Norwegia.

Co to jest skład celny?

Miejsce, gdzie możemy składować importowane towary bez płacenia należności celnych do momentu sprzedaży towaru lub pozwala na reeksport do krajów trzecich bez płacenia cła.

Ile czasu może towar leżeć na składzie celnym?

Tyle czasu, ile Państwa firma potrzebuje.

Jak wysłać towar na testy/ do naprawy? Co to jest uszlachetnianie bierne?

Procedura specjalna, na którą należy mieć pozwolenie z Urzędu Celnego, dzięki której wywozimy towar poza Unię Europejską i poddajemy go obróbce lub naprawie.

Jak otrzymać towar na testy / do naprawy? Co to jest uszlachetnianie bierne?

Procedura specjalna, na którą należy mieć pozwolenie z Urzędu Celnego, dzięki której przywozimy towar spoza krajów Unii Europejskiej i poddajemy go obróbce lub naprawie.

Co to jest INTRASTAT?

Zgłoszenie wymagane przez urząd statystyczny, za pomocą którego rejestrujemy import lub eksport na terenie Unii Europejskiej.

Kiedy muszę zgłosić wywóz/przywóz w INTRASTAT?

Gdy wartość miesięcznego obrotu w eksporcie przekracza 5 000 000 zł, a w imporcie: 2 700 000 zł. Zgłoszenia należy wykonać do 10 dnia następnego miesiąca.

Najnowsze

Ważne