Składowanie celne

Magazyn Celny czyli składowanie towarów pod dozorem celnym

Planujesz sprowadzenie towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej, ale nie chcesz płacić należności celno – skarbowych?

Importujesz towary i nie otrzymałeś jeszcze wszystkich dokumentów do odprawy celnej?

A może stosujesz procedury celne, ale badanie towaru zajmuje dłużej niż 3 dni?

Sprawdź jakie rozwiązania pozwalają na magazynowanie towarów pod dozorem celnym i które z tych rozwiązań jest dopasowane do Twojej działalności.

Czym są skład celny i magazyn czasowego składowania?

Zgodnie z definicją ustawową – instytucja składu celnego umożliwia zawieszenie płatności cła i podatków w odniesieniu do towarów nieunijnyh przeznaczonych do dopuszczenia do obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej – funkcja zawieszenia płatności.

Skład celny pełni także funkcję reeksportową co oznacza, że stanowi ogniwo pośrednie w reeksporcie towarów sprowadzanych z państw trzecich i przeznaczonych do powrotnego wywozu.

Magazyn czasowego składowania pełni funkcję przechowalni towarów w przypadku, gdy przedsiębiorca nie ma możliwości dokonania zgłoszenia celnego.

Czym różni się skład celny od magazynu czasowego składowania?

Wymogi nakładane przez prawo Unii Europejskiej wobec importowanych towarów pochodzących z krajów nieunijnych są bardzo restrykcyjne. Zdarza się np., że towary nie spełniają właściwości technicznych. W tym wypadku organy celne wydają decyzję, że towar w przypadku importu musiałby być odesłany do kraju pochodzenia. Jest to bardzo drogie rozwiązanie, jednak kosztów można uniknąć magazynując towary na składzie celnym.

Skład celny ma wiele zalet dla przedsiębiorcy. Można w nim przechowywać towar, który należy dostosować do wymogów unijnych przed dopuszczeniem go do obrotu. Można w nim także dokonywać konfekcji oraz przepakowywać. Jednocześnie zobowiązania podatkowe i celne powstają dopiero po dopuszczeniu towaru do obrotu, czyli ma to realny wpływ na poprawę płynności finansowej przedsiębiorcy ponieważ opłaca cło i VAT w momencie gdy sprzeda lub przeznaczy towar do bieżącej działalności.

Jeżeli w swoich codziennych działaniach spotykasz się z podobnymi problemami, zostaw swój numer telefonu, a my oddzwonimy i sprawdzimy jak możemy Ci pomóc.

W przypadku magazynu czasowego składowania towar może być przechowywany przez maksymalnie 90 dni. W magazynie czasowego składowania zabronione jest wykonywanie procesów związanych z naprawą lub wprowadzaniem zmiany wyglądu towarów. Można przy nich jedynie dokonywać czynności, które mają na celu zachowanie ich w stanie niezmienionym. Kolejną różnicą jest to, że w przeciwieństwie do składu celnego ilość wyprowadzeniu musi podlegać ilość towaru odpowiadające ilości zadeklarowanej w Przywozowej Deklaracji Skróconej.

Dlaczego w takim razie magazyn czasowego składowania jest przydatny przedsiębiorcom? W przypadku gdy nie udało się zdobyć wszystkich brakujących deklaracji zgodności, dokumentów wymaganych przez takie instytucje jak stacja sanitarno-epidemiologiczna czy izba handlowa.

W tym wypadku na magazynie czasowego składowania mamy czas na uzupełnienie dokumentacji podczas składowania towarów do 90 dni przy zawieszonych należnościach celno podatkowych.

Jeżeli w swoich codziennych działaniach spotykasz się z podobnymi problemami, zostaw swój numer telefonu, a my oddzwonimy i sprawdzimy jak możemy Ci pomóc.

Tym co łączy obie opisywane instytucje jest błędnie określane jako „magazyn celny”.

Co mogę zrobić, żeby skorzystać z usług składu celnego lub magazynu czasowego składowania ?

Uzyskanie pozwolenia na utworzenie składu celnego lub magazyn czasowego składowania jest bardzo trudne, czasochłonne i kosztowne dla większości podmiotów. Poza spełnieniem szeregu wymogów proceduralnych, przedsiębiorca musi posiadać zabezpieczenie w postaci gwarancji celnej.

Istnieje natomiast możliwość składowania towarów w już istniejącym składzie celnym lub magazynie czasowego składowania. Takie rozwiązania oferuje swoim klientom Agencja Celna Wega.

Jeżeli chcesz z nich korzystać wystarczy, że skontaktujesz się z nami, wypełnisz i podpiszesz upoważnienie, a my przedstawimy Ci konkretne rozwiązanie, które da Ci najwięcej korzyści.

Co w przypadku, gdy mój towar wymaga specjalnego przechowywania lub musze go mieć blisko swojej firmy ?

Jeżeli importujesz towary wymagające składowania w chłodni (przemysł spożywczy), w zbiornikach (np. alkohol) lub są to pojazdy i maszyny rolnicze (składowanie na placu) to możemy wprowadzić takie rozwiązanie w Twojej firmie.

Jeżeli w swoich codziennych działaniach spotykasz się z podobnymi problemami, zostaw swój numer telefonu, a my oddzwonimy i sprawdzimy jak możemy Ci pomóc.

Często zadawane pytania

Co to jest numer MRN?

Indywidualny numer, który jest potwierdzeniem wykonania zgłoszenia celnego wywozowego.

Co to jest tranzyt?

Procedura celna, która pozwala nam na przejazd przez kraje Unii Europejskiej bez konieczności wykonywania odprawy celnej w każdym unijnym Państwie.

Co to jest ATR?

Świadectwo pochodzenia potrzebne by wwozić towar na teren Turcji.

Co to jest EUR1

Świadectwo pochodzenia potrzebne do wywozu towarów na tereny pozaunijne, które podpisały z Polską umowę handlową tzw. preferencyjne pochodzenie
Lista w załączniku: https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/international-affairs/origin-goods/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list_pl

Ile trwa odprawa celna?

Jeśli otrzymamy komplet dokumentów z 1-dniowym wyprzedzeniem czas odprawy to 30 min-1h.

Jakub Kościelak

by | kwi 6, 2023 | Eksport,Import,Międzynarodowe odprawy celne,Składowanie celne,Transport | 0 Comments

Siga
Współpraca z AC Wega pozwoliła nam na rozszerzenie oferty o usługi celne dla naszych klientów oraz na bezproblemowy przejazd przez granicę Celną z UK w obie strony.

Dawid Nowak

by | kwi 6, 2023 | Eksport,Import,Składowanie celne,Transport,Żywność i FMCG | 0 Comments

ADM Trade
Współpraca z AC Wega pozwala nam na rozwój naszego biznesu i współpracę z klientami z wielu krajów, z których kupujemy i do których sprzedajemy nasz towar.

Najnowsze

Czym jest certyfikat AEO? 

Czym jest certyfikat AEO? 

Skrót AEO pochodzi od angielskiej nazwy "Authorised Economic Operator", który oznacza upoważnionego przedsiębiorcę. Status upoważnionego...

Ważne