Oferta

Zakres naszych usług

Załatwiamy formalności celne przez wszystkie granice, które przekracza Twój towar – od początku do końca.

Export

Czy wiesz, że towar, który eksportujesz wcale nie musi być odprawiany w urzędzie celnym?

Dowiedz się więcej

 • Odprawy 24/7
 • Zdalna odprawa
 • Bezpośrednia współpraca z przewoźnikiem

Import

Czy wiesz, że przy imporcie możesz odroczyć płatność cła, a VAT rozliczyć w deklaracji?

Dowiedz się więcej

 • Odprawy 24/7
 • Procedury uproszczone
 • Odprawa w miejscu uznanym

Międzynarodowe odprawy celne

Wyobraź sobie, że po załadunku zapominasz o odprawie celnej zarówno przy eksporcie jak i imporcie w miejscu docelowym.

Dowiedz się więcej

 • Odprawy międzynarodowe
 • Niższe koszty

Składowanie celne

Płatności celno -podatkowe można zawiesić do momentu wprowadzenia towaru do obrotu.

Dowiedz się więcej

 • Skład celny
 • Magazyn czasowego Składowania

Specjalne procedury celne

pozwolą Ci bardzo dużo zaoszczędzić.

Dowiedz się więcej

 • Uszlachetnianie czynne
 • Uszlachetnianie bierne
 • Testy i naprawy

Intrastat

Czy Twoja działalność podlega obowiązkowi składania zgłoszeń INTRASTAT?

Dowiedz się więcej

 • Wypełnimy za Ciebie deklaracje Intrastat