Agencja celna: definicja i procesy działania

Sprowadzanie towarów z zagranicy przeważnie wiąże się z obowiązkiem celnym, z którym związana jest duża ilością formalności wynikających zarówno z prawa polskiego jak i międzynarodowego. Każda firma lub osoba prywatna, która sprowadza lub wysyła towary do krajów trzecich  wie, że formalności jest bardzo dużo, a także rozumie, że nie są one łatwe ani szybkie do zrealizowania. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług agencji celnej. Czym jest taka agencja? Jaką pełni rolę w procesie przepływu towarów między państwami? Jakie są jej główne cele i zadania?

 

 Czym jest agencja celna?

Agencja celna bywa często mylona z urzędem celnym. Należy jednak pamiętać, że są to  dwie zupełnie odrębne instytucje, chociaż działające w tym samym celu. Zarówno agencja celna jak i urząd celny działają w tej samej gałęzi gospodarki, której główną rolą jest regulowanie opłat celnych. Urząd Celny, to instytucja państwowa, której zadaniem jest reprezentacja interesów państwa w sprawach celnych. Agencje celne to prywatne firmy, które pełnią funkcję pośrednika pomiędzy Urzędem Celnym, a przedsiębiorcą. Agenci celni reprezentują klientów w sprawach celnych oraz pomagają we wszystkich formalnościach.

Skorzystaj z naszego doświadczenia
i profesjonalizmu, aby zminimalizować koszty i zwiększyć efektywność. Skontaktuj się z nami już dziś, aby rozpocząć współpracę! Zadzwoń pod numer: +48570300909 lub zostaw nam swój numer telefonu oraz email,
a my skontaktujemy się z Tobą.

Polityka prywatności

13 + 13 =

W jaki sposób działa agencja celna?

Agencje celne zajmują się obrotem towarów z krajów Unii oraz poza nią. W przypadku handlu z państwami Unijnymi sprawa jest o wiele prostsza, ponieważ wystarczy tylko deklaracja intrastat, natomiast w przypadku krajów trzecich proces jest nieco bardziej skomplikowany, ponieważ ilość  wymaganych dokumentów oraz pozwoleń jest znacznie większa.

Jak wygląda współpraca z agencją celną?

Zgodnie z art. 5 ust.1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, każdy może ustanowić przedstawiciela do reprezentowania go przed organami celnymi celem spełnienia wszystkich formalności oraz czynności przewidzianych w ustawodawstwie celnym. Agencja celna świadcząc usługi na rzecz swoich klientów, może działać w dwóch formach przedstawicielstwa. Przedstawicielstwo celne jest uregulowane w art. 18 UKC. Przedstawiciel co do zasady musi mieć siedzibę na terenie UE. Zgodnie z UKC wymóg ten nie dotyczy jednak zgłoszeń, w przypadku których zgłaszający  nie musi mieć siedziby na obszarze celnym Unii.

Istnieją dwa różne rodzaje przedstawicielstwa celnego:

 • Bezpośrednie – przedstawiciel działa w imieniu i na rzecz innej osoby,
 • Pośrednie – przedstawiciel działa we własnym imieniu lecz na rzecz innej osoby.

W przypadku przedstawicielstwa pośredniego przedstawiciel dokonuje zgłoszenia celnego we własnym imieniu, lecz na rzecz importera. W odróżnieniu od przedstawicielstwa bezpośredniego przedstawiciel pośredni odpowiada za wszystkie skutki prawne procedury celnej wraz z osobą na rzecz, której działa. W praktyce przedstawicielstwo pośrednie jest wykorzystywane bardzo rzadko (najczęściej tylko w przypadku importerów, którzy nie mają siedziby na obszarze celnym UE), czego przyczyną jest przede wszystkim duże ryzyko nałożenia dodatkowych należności przewozowych w terminie co najmniej 3 lat od momentu odprawy, jak również wzmożone wymogi wobec przedstawicieli pośrednich. W razie kontroli celnej muszą oni np. dysponować dokumentacją księgową importera.

Przedstawiciel bezpośredni dokonuje zgłoszeń w imieniu osoby trzeciej, nie będąc tym samym ani zgłaszającym ani podmiotem procedury celnej. Z tego powodu nie odpowiada on wobec organów celnych za bezpośrednie skutki prawne procedury celnej, lecz jego odpowiedzialność ma z reguły jedynie charakter cywilnoprawny.

Przepisy UKC zaostrzają jednakże odpowiedzialność za błędne dane i informacje, na podstawie których sporządzono zgłoszenie celne. Zgodnie z art. 77 ust. 3 UKC za uszczuplenie należności celnych (niepełne lub w ogóle nie uiszczone opłaty przywozowe) odpowiada także osoba, która wiedziała lub powinna wiedzieć, iż dane te są nieprawidłowe.

Przedstawiciel celny musi posiadać pełnomocnictwo osoby, którą ma reprezentować. W przypadku braku takiego pełnomocnictwa uznaje się, że przedstawiciel działa we własnym imieniu, a tym samym jedynego dłużnika celnego.

Upoważnienie jest rejestrowane przez agencje celną w sposób elektroniczny na portalu PUESC.

 

Kto powinien skorzystać z usług agencji celnej?

Korzystanie z usług agencji celnej przyda się tak naprawdę każdemu, kto zajmuje się handlem międzynarodowym. Formalności celne bywają często skomplikowane i czasochłonne. Dlatego nieważne czy firma istnieje na rynku od wielu lat czy dopiero zaczyna działalność w branży handlu międzynarodowego, ale chce mieć pewność, że towar, który jest przedmiotem działań handlowych zostanie prawidłowo oclony, wszystkie formalności zostaną przeprowadzone zgodnie z zasadami prawa oraz Kodeksu Celnego, a dokumentacja zostanie prawidłowo przygotowana, to najlepiej skorzystać z usług agencji celnej.

Jeżeli zależy Ci na bezpieczeństwie i sprawnym przepływie Twoich towarów zostaw nam swój numer telefonu oraz email żeby dowiedzieć się w jaki sposób możemy Ci pomóc.

 

Polityka prywatności

2 + 1 =

Zadania realizowane przez agencję celną

Do głównych zadań agencji celnej należy zajmowanie się czynnościami związanymi z odprawą celną. Agenci dokonują zgłoszeń celnych towarów przekraczających granice Unii Europejskiej, a także nabycia towarów akcyzowych na terenie UE. Do zadań agentów celnych należy także doradztwo, weryfikacja dokumentów, obliczanie niezbędnych do zrealizowania opłat oraz reprezentacja klienta przed Urzędem Celno – Skarbowym, Graniczną Kontrolą Sanitarną czy Inspekcją Handlową.

Do zadań agencji celnej należą m.in.:

 • przygotowanie dokumentacji związanej z odprawami importowymi oraz eksportowymi, a także ubieganie się w imieniu klienta o uproszczenia celne, dzięki czemu procesy związane z odprawami będą szybsze i wydajniejsze,
 • wystawianie świadectw pochodzenia,
 • przygotowanie deklaracji dotyczących podatku akcyzowego, INTRASTAT i pochodzenia towaru,
 • obliczenie i wykazanie w zgłoszeniu celnym należności przywozowych oraz wywozowych,
 • zajmowanie się obrotem towarów z obszaru Unii Europejskiej oraz spoza niej,
 • składanie w imieniu klienta wniosków o nadanie numeru EORI, REX etc.,
 • reprezentacja przed organami administracji celno – skarbowej np. w przypadku kontroli celnej.

Oprócz tego agencja celna zajmuje się weryfikacją czy przewożone towary spełniają wszystkie wymogi rynku na który mają zostać dostarczone. Sprawdza czy posiadają wszystkie niezbędne certyfikaty oraz oznakowania np. CE. Jeśli dana partia nie posiada takiego symbolu, agencja celna zobowiązana jest poinformować klienta o pojawieniu się takiej nieścisłości. Odpowiedzialność za niedopełnienie tej formalności spoczywa bowiem na producencie.

Należy pamiętać, że obowiązkiem importera jest zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów do odprawy celnej oraz dostarczenie ich do agencji celnej celem przeprowadzenia odprawy.

Kim jest agent celny i jakie uprawnienia posiada?

Agent celny zajmuje się reprezentacją podmiotów gospodarczych przed organami celnymi oraz podatkowymi. Jest on pośrednikiem pomiędzy służbą celną, a przedsiębiorcą, który sprzedaje swoje towary za granicą lub importuje z innych państw. Agencja celna kontroluje legalność obrotu, sprawdza dokumenty i techniczne kwestie związane z przewożeniem towarów. Zgodnie z art. 79 Prawa celnego, agentem celnym jest osoba wpisana na listę agentów celnych. 

 

Wpisać na te listę można osobę, która:

 • posiada kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe,
 • wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych.

Wymienione w pierwszym punkcie kwalifikacje oznaczają dyplom ukończenia studiów wyższych (na kierunku lub w dziedzinie nauk ekonomicznych, technicznych czy prawnych – obejmujących wiedzę oraz umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, a w szczególności prawa celnego) lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie.

Czym się kierować przy wyborze agencji celnej?

Szukając potencjalnej agencji celnej najważniejsze jest by zweryfikować czy dana agencja spełnia wszelkie wymagania dotyczące procedur celnych. Przy wyborze agencji celnej warto sprawdzić doświadczenie oraz referencje i historie współpracy z innymi przedsiębiorstwami. Bardzo ważnym aspektem jest również informacja o tym czy dana agencja posiada posiada certyfikat AEO, czyli unijny certyfikat potwierdzający wiarygodność firmy. Agencja posiadająca ten certyfikat jest znacznie rzadziej wyznaczana do kontroli celnych, a jeśli już takowe będą miały miejsce to są traktowane priorytetowo, co pozwala zaoszczędzić czas. Dodatkowym atutem posiadania statusu AEO jest szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych, priorytetowa obsługę zgłoszeń celnych oraz wszelkich wniosków składanych w sprawach celnych. 

 

Jeżeli szukasz agencji celnej lub masz konkretne pytania. Skontaktuj się z nami! Rozwiejemy wszystkie twoje wątpliwości oraz pomożemy Ci przejść przez proces odprawy celnej.Zadzwoń pod numer: +48570300909 lub zostaw nam swój numer telefonu oraz email, a my skontaktujemy się z Tobą.

Polityka prywatności

5 + 4 =

Najnowsze

Ważne

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

W sprawie oferty oraz zapytań zadzwoń w godzinach 8-16

Całodobowy numer dla naszych obecnych klientów

Czym jest certyfikat AEO? 

Czym jest certyfikat AEO? 

Skrót AEO pochodzi od angielskiej nazwy "Authorised Economic Operator", który oznacza upoważnionego przedsiębiorcę. Status upoważnionego przedsiębiorcy AEO wydawany jest na wniosek przedsiębiorcy złożony do organu celnego. Jest on respektowany przez organy celne w...

czytaj dalej