Czym jest certyfikat AEO? 

Czym jest certyfikat AEO? 

Skrót AEO pochodzi od angielskiej nazwy „Authorised Economic Operator”, który oznacza upoważnionego przedsiębiorcę. Status upoważnionego przedsiębiorcy AEO wydawany jest na wniosek przedsiębiorcy złożony do organu celnego. Jest on respektowany przez organy...
Numer EORI – jak go uzyskać?

Numer EORI – jak go uzyskać?

Czym jest numer EORI i dlaczego jest ważny w przypadku odprawy celnej? EORI – Economic Operators’ Registration and Identification, tłumacząc – jest to numer Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Nadany numer EORI...