Czym jest certyfikat AEO? 

Czym jest certyfikat AEO? 

Skrót AEO pochodzi od angielskiej nazwy „Authorised Economic Operator”, który oznacza upoważnionego przedsiębiorcę. Status upoważnionego przedsiębiorcy AEO wydawany jest na wniosek przedsiębiorcy złożony do organu celnego. Jest on respektowany przez organy...