Numer EORI – jak go uzyskać?

Czym jest numer EORI i dlaczego jest ważny w przypadku odprawy celnej?

EORI – Economic Operators’ Registration and Identification, tłumacząc – jest to numer Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Nadany numer EORI musi obowiązkowo posiadać każdy przedsiębiorca chcący importować lub eksportować towary z krajów spoza UE, dokonać odprawy celnej, lub uzyskać pozwolenia celne, stosować procedury uproszczone, AEO lub korzystać z procedur TIR.

Numer EORI – jak wygląda?

Jest to ciąg znaków, który w zależności od pochodzenia podmiotów składa się z:

  • Dla podmiotów krajowych jest to „PL”, numer NIP i pięć zer (łącznie 17 znaków)
  • Dla podmiotów z krajów trzecich jest to „PL” oraz ciąg 14 cyfr ze znakiem „Z” na końcu

Załóż konto na PUESC

Aby uzyskać numer EORI należy posiadać aktywne konto na portalu PUESC. Aby mieć możliwość założenie konta należy być pełnoletnią osobą fizyczną, krajową lub zagraniczną. Jest to niezbędne do prowadzenia komunikacji elektronicznej w ramach Systemu Informacyjnego Skarbowo – Celnego (SISC). W trakcie rejestracji otrzymuje się numer ID SISC, który jest unikalnym identyfikatorem dającym możliwość komunikacji z KAS.

Twoje konto na PUESC musi mieć rozszerzony zakres uprawnień. Taką opcję należy wybrać w momencie tworzenia konta.

Do czego jest potrzebny numer EORI?
Kto musi posiadać numer EORI?

Numer EORI jest obowiązkowy dla każdego przedsiębiorcy, który wykonuje transakcje oraz czynności celne na obszarze Unii Europejskiej, przy których ten numer jest wymagany. Należy go uzyskać zanim jakakolwiek operacja celna będzie wykonana.

Jak uzyskać numer EORI?

Aby uzyskać numer EORI należy wystąpić o jego nadanie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu numeru EORI, prześlij nam kontakt do siebie, a my wypełnimy wniosek za Ciebie.

Ile to kosztuje? Ile muszę czekać na nadanie numeru EORI?

Nadanie Numeru EORI jest bezpłatne. Najczęściej jest on nadawany w ciągu kilku dni.

Składanie wniosku o numer EORI – kolejne kroki

Przy zakładaniu konta na platformie PUESC, należy pamiętać, żeby powiązać konto z firmą, dla której chcemy uzyskać numer EORI. Po rejestracji danych firmowych otrzymasz potwierdzenie rejestracji.

Następnie należy uzupełnić wniosek rejestracyjny – WRP0001 Rejestracja Danych Firmy.

Wniosek o nadanie numeru EORI musi zawierać następujące informacje:

  • rodzaj podmiotu i obszar działania (z zaznaczonym polem dotyczącym nadania numeru EORI)
  • numery identyfikacyjne podmiotu (NIP, REGON, KRS, posiadane numery VAT UE)
  • formę prawną prowadzenia działalności
  • kod PKD głównej działalności
  • pełną i skróconą nazwę podmiotu oraz datę rozpoczęcia prowadzenia działalności
  • adres siedziby oraz adres do korespondencji
  • oświadczenia dotyczące: odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia w zakresie prawdziwości danych i informacji podanych we wniosku, wyrażenia zgody na komunikację elektroniczną, wyrażenia zgody na publikację danych podmiotu na stronach Komisji Europejskiej.

Po uzupełnieniu danych możesz wygenerować wniosek i podpisać zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym – czyli podpisem kwalifikowanym lub użyć profilu zaufanego czy za pomocą certyfikatu celnego.

Masz już swój numer EORI?

Gdy wyślesz swój wniosek, powinieneś otrzymać potwierdzenie rejestracji oraz potwierdzenie nadania EORI.

Jak sprawdzić czy Twoja firma lub Twój kontrahent posiada numer EORI?

Możesz zweryfikować czy Twoja firma lub Twój kontrahent posiada aktywny numer EORI korzystając z wyszukiwarki podmiotów na PUESC.

Kolejną możliwością jest weryfikacja na stronie Komisji Europejskiej, gdzie w zapytaniu należy wpisać kod kraju (PL dla Polski), numer NIP oraz 00000.

Numer EORI i numer MRN – czym się od siebie różnią?

Numer EORI jest nadawany podmiotom gospodarczym. Jest on niezbędnym warunkiem dokonywania jakichkolwiek odpraw i czynności celnych. Przedsiębiorca może posiadać tylko jeden numer EORI. Nadanie EORI jest możliwe, zgodnie z przedstawionymi wcześniej krokami poprzez uwierzytelnione elektronicznie złożenie wniosku wraz z podpisem zaufanym składanym np. za pomocą profilu zaufanego.

Numer MRN Movement Reference Number jest to unikalny numer ewidencyjny zgłoszenia celnego.

Nie posiadam numeru EORI. Czy mimo to mogę importować/eksportować towar?

Numer EORI jest konieczny w przypadku operacji celnych, czyli importu lub eksportu towarów spoza UE. Każdy przedsiębiorca, który dokonuje takiej wymiany handlowej jest zobowiązany do jego posiadania, w przeciwnym wypadku nie będzie mógł zgłosić odprawy celnej.

Posiadanie numeru EORI nie jest konieczne, w przypadku, gdy przedsiębiorca dokonuje wymiany handlowej z krajami wewnątrz wspólnoty.

W innym wypadku nie ma konieczności posiadania numeru EORI jeżeli towar sprowadzany jest przez osoby fizyczne, na własny użytek.

Najnowsze

Czym jest certyfikat AEO? 

Czym jest certyfikat AEO? 

Skrót AEO pochodzi od angielskiej nazwy "Authorised Economic Operator", który oznacza upoważnionego przedsiębiorcę. Status upoważnionego...

Ważne

Czym jest certyfikat AEO? 

Czym jest certyfikat AEO? 

Skrót AEO pochodzi od angielskiej nazwy "Authorised Economic Operator", który oznacza upoważnionego przedsiębiorcę. Status upoważnionego przedsiębiorcy AEO wydawany jest na wniosek przedsiębiorcy złożony do organu celnego. Jest on respektowany przez organy celne w...

czytaj dalej
Agencja Celna działająca 24/7

Agencja Celna działająca 24/7

Pełna Obsługa Celna to szereg udogodnień, który polega na dokonaniu odprawy celnej na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub kraju trzeciego. Jest to np. brak konieczności kontaktu z kilkoma agencjami, w różnych językach, konieczności przesyłania dokumentów między różnymi agencjami na całym świecie lub martwieniem się o przejście kontroli granicznej.

czytaj dalej